Treball Híbrid: Per què implementar-lo a la teva empresa

Les previsions i els estudis apunten que, al llarg del 2023, el 85 % de les empreses espanyoles implantarà, per les avantatges que ofereix, el model de treball híbrid. A aquestes conclusions s’ha arribat després de l’estudi elaborat conjuntament per Microsoft, Logitech i IDG Research.

La crisi sanitària del coronavirus ha portat molts canvis en el sector empresarial. El teletreball va començar a tenir un major protagonisme, una tendència que va arribar per quedar-se. L’estudi assenyala que les motivacions principals tenen en compte la flexibilitat (71 %), satisfacció de l’empleat (64 %) i reducció dels costos (60 %).

En aquest article et contem en què consisteix exactament el treball híbrid, quines són les seves avantatges i com implementar-lo a la teva empresa de forma efectiva.

CAT Infografia EL TREBALL HIBRID I LA SEVA IMPLEMENTACIO

Què és el treball híbrid?

El model híbrid de treball és una opció que permet que el treballador pugui desenvolupar les seves tasques tant dins com fora de l’oficina i es pot donar de diverses maneres que especificarem més endavant. A grans trets, el significat de treball híbrid té a veure amb la combinació del treball presencial amb la possibilitat per a l’empleat de treballar de manera remota, és a dir, des del seu domicili o qualsevol altre lloc. Això li garanteix una major flexibilitat i compatibilitzar el seu temps en funció de les seves obligacions o responsabilitats familiars.

La transició a un model de treball híbrid s’ha anat desenvolupant en moltes organitzacions durant diversos anys. L’aparició de nous models de negoci i els avenços en la tecnologia, des dels telèfons intel·ligents fins a l’emmagatzematge a la núvol, han fet possible que la modalitat de treball híbrid sigui una realitat.

Avui dia, molts professionals només necessiten un portàtil i un dispositiu mòbil amb connexió a Internet per desenvolupar la seva activitat laboral. D’altra banda, els models híbrids de treball també suposen un important estalvi tant per a l’empleat com per a l’empresa.


Busques talent per ampliar el teu equip?

Des d’ISPROX t’ajudem a trobar el perfil adequat, estalviant-te temps i augmentant la teva tasa d’èxit en la contractació.


Diferència entre el treball híbrid i el treball remot

Un cop tenim més clar què és el treball híbrid, també convé destacar la diferència amb el treball remot.

Mentre que el treball híbrid implica que un empleat pot desenvolupar les seves tasques laborals tant a l’oficina com en el seu domicili, el model en remot implica que un empleat només treballa des del seu propi domicili o el lloc que decideixi. L’important és que compleixi amb les seves tasques en la data prevista.

Igualment, aquest tipus de model està tenint molta acceptació, sobretot pel gran nombre de professions emergents en l’àmbit tecnològic, el perfil professional dels quals sol preferir aquest model.

Aquesta és la principal diferència entre el treball híbrid i el remot, tot i que hi ha empreses que implementen totes les opcions. Això dependrà, principalment, del sector, l’activitat o la filosofia empresarial. Hi ha molts professionals del màrqueting, creatius, programadors i redactors que prefereixen aquestes modalitats abans que la presencial, per la qual cosa pot ser interessant incloure aquestes modalitats com a estratègia d’atracció i fidelització de talent.

Models híbrids de treball: tipus i característiques

Hi ha diferents models híbrids de treball, segons les necessitats empresarials. A continuació, enumerem quins són i en què es diferencien.

 • Treball híbrid flexible: L’empleat tria, segons les seves prioritats, la seva ubicació i les hores de treball.
 • Treball híbrid fix: L’empresa és la que estableix els dies i horaris que ha de complir el treballador tant a l’oficina com de manera remota.
 • Treball híbrid d’oficina: La major part del temps, l’empleat realitza el seu treball presencial a l’oficina. No obstant això, pot compatibilitzar-ho amb algun dia de teletreball.
 • Treball híbrid remot: Seria el contrari a la modalitat anterior, ja que la preferència seria el treball en remoto i, ocasionalment, el presencial.

Aquestes quatre propostes són factibles, sempre i quan el treball híbrid reuneixi una sèrie de característiques, tal com especifiquem a continuació:

 • Flexibilitat. El treball híbrid afavoreix, en general, una major flexibilitat organitzativa. A més, ajuda a què l’empresa sigui més competitiva en el seu sector.
 • Noves tecnologies. És necessari que qualsevol empresa compti amb la tecnologia i les eines que afavoreixin el treball en remoto i una bona comunicació interna.
 • Suport laboral. Un empleat que treballa des de casa ha de rebre el mateix suport que el que està a l’oficina. Per tant, les organitzacions han de promoure aquesta mentalitat per aconseguir que la plantilla es senti còmoda i integrada.
 • Gestió efectiva. El treball híbrid es caracteritza per ser dinàmic i pot implicar certa complexitat en la gestió. És necessari comptar amb recursos que afavoreixin l’efectivitat, com establir polítiques i directrius específiques i sistemes de comunicació i col·laboració per als empleats.

Com s’estructura una jornada de treball híbrida?

La jornada de treball híbrida dependrà, principalment, de l’organització de cada empresa i les seves necessitats. Fins i tot les condicions poden variar en els mesos d’hivern i estiu:

 • Horari partit. La jornada laboral es parteix en horari de matí a l’oficina i de tarda de forma remota.
 • Repartiment de dies. Una altra opció consisteix a fer un repartiment dels dies de la setmana a conveniència entre les dues parts. Per exemple, seguint el model 3:2 (3 dies a l’oficina i 2 a casa), es podria establir dilluns, dimecres i divendres treball presencial, i dimarts i dijous de forma remota.
 • Temporades. També existeix la possibilitat de distribuir el temps de treball en setmanes o mesos a l’oficina o de forma remota.

En definitiva, aquesta proposta laboral afavoreix la conciliació entre la vida laboral i personal, i, alhora, no implica una desconexió total de l’ambient de treball, la qual cosa contribueix a millorar la satisfacció dels empleats i la fidelització del talent.

Estratègies per gestionar de forma efectiva una jornada de treball híbrida

Un informe publicat per Cisco destaca que ja no és possible tornar al model de treball que es feia abans de la pandèmia. El 62% dels empleats que van participar en l’enquesta, pertanyents a 27 països diferents, coincideixen que un factor decisiu per romandre en un lloc de treball és poder desenvolupar les funcions laborals des de qualsevol lloc. No obstant això, hi ha una sèrie d’estratègies per gestionar aquests equips laborals amb eficàcia i èxit.

 • Reunions d’equip de treball freqüents

En consonància amb el punt anterior, cal assenyalar la necessitat de realitzar reunions de treball amb major freqüència. A més, si el supervisor ha de dedicar més temps a un empleat que treballa de forma remota, serà favorable per al seu progrés i el de la companyia. La idea és que les empreses estableixin trobades de forma presencial perquè tota la plantilla comparteixi les seves experiències i punts de vista.

 • Implementar un sistema de comunicació efectiu

Això és fonamental en qualsevol organització perquè hi hagi unes bones relacions i l’enteniment laboral entre caps i empleats. Per tant, si un empleat treballa des de casa seva, haurà de mantenir una comunicació fluida a través de videoconferències, correu electrònic, xats corporatius o canals de Telegram o Whatsapp.

 • Estudiar el perfil de l’empleat

No tots els perfils laborals tenen les mateixes aptituds per desenvolupar el seu treball de forma remota amb les mateixes garanties d’èxit. Hi ha persones que saben organitzar-se molt millor i ser més productives teletreballant. En canvi, hi ha altres empleats als quals els costa més concentrar-se o no disposen d’un lloc adequat per treballar.

 • Optimització del temps

Un dels factors més importants en el treball híbrid té a veure amb la gestió correcta del temps. Per exemple, una bona idea és controlar les hores de treball a través d’un suport efectiu. El millor és emprar un software o programa específic com pot ser Sesame, Bizneo o Personio. Això també serà d’ajuda perquè la persona sàpiga quant temps inverteix en una jornada de treball híbrida.

Passos per a la implementació d’un model de treball híbrid a la vostra organització

Si treballes al departament de Recursos Humans o ets un empresari, possiblement tinguis en ment implantar el treball híbrid tenint en compte l’alt percentatge d’empreses que ja obtenen beneficis del treball híbrid. En aquest aspecte, us oferim alguns consells per aconseguir els millors resultats.

 • Inversió en tecnologia. Les organitzacions que decideixin apostar per aquest model de treball han d’invertir en eines tecnològiques i informàtiques, com un software per treballar en temps real i de manera fiable i segura.
 • Estudi de mercat. D’altra banda, no estaria de més fer un estudi prèvi per conèixer si les empreses que són competència treballen d’aquesta manera. Si fos així, caldria valorar com ho fan i quins són els seus resultats.
 • Fomentar l’ergonomia laboral. Si un empleat té la llibertat de triar on prefereix treballar, també ha de valorar si compta amb un espai de treball còmode per garantir la productivitat. Per exemple, el silenci, una cadira i una taula adequades o un equip informàtic àgil i segur.
 • Funcions laborals. Una enquesta realitzada per Radware, empresa referent en seguretat informàtica, assenyala que 250 alts executius treballen molt millor quan s’eviten els desplaçaments i distraccions. No obstant això, això dependrà del nivell de responsabilitat de cada persona i les tasques que hagi de dur a terme.
 • Cronograma de les activitats. Així mateix, és molt important que una empresa faci una llista amb el nombre d’activitats que convé realitzar a l’empresa o aquelles que es poden realitzar des de casa mateixa.

Exemples d’implementació del treball híbrid en diferents sectors

Moltes empreses es van veure obligades a incorporar el treball híbrid arran de la pandèmia del coronavirus. Independentment del nombre de treballadors i la mida d’aquests negocis, van haver d’adaptar-se a aquesta modalitat per en molts casos, sobreviure.

Tot va començar com una necessitat per garantir una major seguretat davant el risc de contagi. No obstant això, l’eficàcia i les avantatges que ofereixen van fer que empreses multinacionals, franquícies o pimes decidissin que era la millor alternativa.

Casos d’estudi: empreses que han implementat amb èxit el treball híbrid

Hi ha alguns exemples de treballs híbrids que són un referent i mereixen una atenció especial per observar què els va portar a l’èxit en incorporar aquesta tendència. Aquesta modalitat ha despertat un major interès en les start-ups i les empreses tecnològiques. Per aquest motiu, coneixerem algunes d’elles i per què els ha beneficiat.

 • Google

Aquesta empresa es caracteritza per ser una de les preferides pels empleats. La majoria treballa dos dies a la setmana fora de l’oficina. Això ha estat possible gràcies a la incorporació de tecnologies i canals de comunicació efectius.

Com bé saps, l’empresa té diferents seus repartides per tot el món, la qual cosa ha permès que els empleats triïn el destí que més els interessa o treballin per temporades en altres països. Sense cap mena de dubte, la flexibilitat laboral és una de les seves principals avantatges competitives.

 • Microsoft

Aquesta multinacional tecnològica és tot un exemple i està molt ben valorada pels treballadors. Una de les seves principals característiques és que ofereix un sistema per avaluar el rendiment i augmentar la productivitat dels seus empleats. Parteix de la base que són un actiu essencial per complir els objectius i metes.

A través d’aquesta avaluació es pot conèixer el rendiment laboral individual dels empleats i el seu potencial. Aquesta anàlisi periòdica contribueix a que cada empleat pugui créixer professionalment, a més de sentir-se molt més satisfet i compromès.

 • HubSpot

Aquesta empresa de software, especialitzada en màrqueting i vendes, va implantar el treball híbrid de mica en mica. De fet, va plantejar diverses opcions als seus treballadors i els va fer partícips de la presa de decisions, amb la finalitat de cobrir les seves necessitats.

L’empresa va oferir l’opció d’assistir presencialment a l’oficina tres dies a la setmana amb un espai condicionat pel treballador. O anar-hi dues vegades sense tenir un lloc definit, així com treballar la major part del temps des de casa, amb visites puntuals. Els resultats es van traduir en un millor clima laboral.

Conclusió: el futur del treball és híbrid

En conclusió, la majoria d’organitzacions que han implementat el treball híbrid han augmentat la seva productivitat. Al nostre país s’espera que més del 80% de les empreses incloguin aquesta modalitat i es preveu un augment general de la productivitat del 17% en els pròxims anys.

Per acabar, la recerca de Steelcase identifica les necessitats fonamentals dels empleats com pertinença, productivitat, control, confort i seguretat.

Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!