Quines diferències hi ha entre upskilling i reskilling?

Quina és la diferència principal entre upskilling i reskilling? La resposta és senzilla: l’enfocament, encara que tots dos processos són indispensables en el món laboral. Tots dos estan interconnectats i garanteixen que els professionals estiguin preparats per afrontar els reptes i oportunitats emergents en l’àmbit del treball. Ho han de fer mitjançant un aprenentatge continu o adaptant-se a noves demandes essencials per a prosperar de cara al futur. Un futur, el de l’upskilling i reskilling, que ja ha arribat.


Busques talent per ampliar el teu equip?

Des d’ISPROX t’ajudem a trobar el perfil adequat, estalviant-te temps i augmentant la teva tasa d’èxit en la contractació.


CAT-Infografia-UPSKILLING-I-RESKILLING

Què és l’upskilling i el reskilling?

Són dos termes relacionats amb l’educació i el desenvolupament d’habilitats però que tenen diferents plantejaments i objectius.

Què és l’upskilling?

L’upskilling consisteix a mantenir-se actualitzat amb les últimes novetats i tendències en el camp o posició laboral en què ja es troba l’individu, permetent-li ser més competent i eficient.

La traducció literal seria perfeccionament o, dit d’una altra manera, una millora d’habilitats. Es tracta d’adquirir noves competències que complementen les capacitats ja existents, amb l’objectiu de mantenir-se competitiu dins del seu entorn.

Un exemple sobre què és l’upskilling? Un programador que fa un curs per aprendre un nou llenguatge de programació, millorant la seva operativitat en el seu lloc de treball, està participant en un procés d’upskilling.

L’upskilling s’ha tornat especialment rellevant a l’era digital, ja que la formació necessària en moltes indústries varia a una velocitat vertiginosa. Els avenços tecnològics, l’automatització i les demandes canviant del mercat laboral fan que sigui fonamental pels professionals seguir aprenent i millorant les seves competències. Només així poden mantenir-se preparats i ser rellevants. Aquí comença a definir-se una diferència crucial entre upskilling i reskilling.

Aquest procés d’aprenentatge continu pot incloure la formació mitjançant cursos, capacitacions i certificacions. O també pot ser que hagis de participar en programes de desenvolupament professional que proporcionin coneixements necessaris per adaptar-te als nous requisits i tendències del sector en què et trobis.

Tingues en compte que el perfeccionament no només beneficia la mà d’obra, sinó també a les empreses i organitzacions, ja que comptar amb empleats ben capacitats contribueix al creixement i èxit del negoci.

Quin és el significat de reskilling? En què consisteix?

El reskilling implica un canvi més significatiu en la trajectòria professional d’una persona. Es refereix a adquirir capacitats diferents o completament noves per canviar de sector laboral o de rendiment. Serveixi com a mostra la d’una empleada que hagi estat desplaçada a causa de l’automatització del seu treball en una fàbrica. Si decideix reconvertir-se en especialista en energies renovables, està experimentant un procés de reskilling.

En un entorn en constant evolució, l’upskilling i el reskilling cada vegada són més importants. Està passant que moltes habilitats i ocupacions comencen a quedar obsoletes, el que, en alguns casos, condueix a una dicotomia insalvable: la pèrdua d’ocupació o la necessitat de canviar de trajectòria professional.

Així doncs, conèixer el significat de reskilling pot ajudar-te a afrontar el que depararan els pròxims anys i garantir que els operaris, els caps intermedis i l’equip directiu estiguin equipats amb les habilitats necessàries per progressar. O, dit d’una altra manera, que puguin obtenir un avanç positiu en l’assoliment dels seus objectius i el creixement en diverses àrees, ja sigui la personal, la professional o l’econòmica.

Per què la teva empresa necessita estratègies d’upskilling i reskilling?

Si ets directiu, la implementació de les estratègies d’upskilling i reskilling resulta essencial per a la teva empresa. No hi ha cap mena de dubte. Avui, el significat del treball híbrid és fonamental per mantenir la competitivitat, la productivitat i el creixement sostenible.

No has d’oblidar que, en invertir en el desenvolupament i actualització dels empleats, es reforcen el potencial d’innovació i la capacitat de respondre als canvis en el mercat. A més, es crea una força laboral més compromesa i valuosa per al successat a llarg termini de l’organització. Fent-ho així, promous l’eficiència i optimitzes els processos interns, la qual cosa comporta una major productivitat i una millor qualitat en l’entrega de productes o serveis.

D’altra banda, el reskilling sectorial proporciona a l’empresa la flexibilitat per adaptar-se a noves oportunitats del sector al qual pertany. En tenir empleats versàtils i capacitats en diverses àrees, es poden diversificar les seves habilitats i explorar noves línies de negoci, reduint la dependència d’una única especialització.

A més d’assegurar una posició competitiva, les estratègies d’upskilling i reskilling són clau per retenir el talent i mantenir un ambient de treball motivador. Els empleats valoren les oportunitats de desenvolupament professional i el creixement a les seves carreres, la qual cosa contribueix a una major satisfacció laboral i la reducció de la rotació de personal.

Beneficis d’implementar estratègies d’upskilling i reskilling

Un cop entès el que és el reskilling i l’upskilling, implementar els seus mètodes a la teva empresa ofereix una sèrie de beneficis significatius. Mentre que l’estratègia és un pla general i de llarg termini que s’estableix per aconseguir un objectiu important, en aquest cas també hi ha tàctiques i característiques específiques molt rellevants. Per explicar-ho en detall, el millor és aprofundir, punt per punt, en upskilling i reskilling:

 • Millora de la competitivitat. En actualitzar i millorar les aptituds dels treballadors, l’empresa s’enfronta millor a la competència, ja que compta amb professionals més qualificats.
 • Major productivitat i eficiència. Els empleats més diestres són més eficients en la seva feina, la qual cosa condueix a una major productivitat en les operacions diàries de l’organització.
 • Adaptabilitat al canvi. La formació constant i l’adquisició de noves facultats permeten que l’empresa s’adapti ràpidament a canvis tecnològics, econòmics o de mercat, assegurant la seva supervivència a llarg termini.
 • Retenció de talent. Oferir oportunitats de desenvolupament professional i creixement ajuda -i molt- a retenir els treballadors més valuosos, disminuint la rotació de personal i el cost associat a la contractació i formació de nous empleats.
 • Diversificació de capacitats. L’upskilling i reskilling possibiliten que l’empresa diversifiqui la seva perícia i obri noves oportunitats en diferents àrees de negoci. D’això es deriva una expansió i un desenvolupament de gran valor.
 • Innovació i creativitat. L’actualització d’habilitats en upskilling i reskilling fomenta la innovació i la creativitat, ja que els empleats estan més formats per proposar noves idees i contribuir, fins i tot, aportant solucions a diferents obstacles empresarials.
 • Imatge de marca positiva. La inversió en el desenvolupament professional intern millora la imatge corporativa. Converteix la marca en una firma compromesa amb el creixement i el benestar de tot el seu equip.
 • Major satisfacció laboral. Els usuaris que tenen l’oportunitat de millorar i progressar a la seva carrera, generalment, mostren major satisfacció laboral i compromís amb la companyia.
 • Preparació per al futur. La formació contínua i l’adquisició de noves funcions d’upskilling i reskilling asseguren que l’empresa està preparada per a les demandes futures i pugui afrontar diferents canvis disruptius amb confiança.

Exemples d’upskilling i reskilling

Per passar de la teoria de l’upskilling i reskilling a la pràctica, res millor que posar exemples reals. Cal tenir en compte que la personalització és el principal mecanisme d’identificació per crear connexions significatives. Per això, a continuació, es divideixen els dos processos, upskilling i reskilling, i es detallen activitats professionals en 5 països diferents: Espanya, França, Portugal, Holanda i Mèxic.

Exemples reals d’upskilling i reskilling en treballadors

Pren nota.

 • Un cap de recursos humans que s’inscriu en un programa d’upskilling en gestió de talent i reclutament per mantenir-se actualitzat en les millors pràctiques de R. H..
  • Un enginyer es especialitza en intel·ligència artificial mitjançant un programa d’upskilling per impulsar la innovació tecnològica a la seva empresa.
  • Un comptable aconsegueix qualificació en assessoria fiscal mitjançant un programa d’upskilling per oferir serveis més especialitzats als seus clients. O el cas d’un empleat que treballa a la indústria petroliera i realitza una formació en energies renovables per canviar de sector i treballar en projectes d’energia neta.
  • Un analista de dades assisteix a un curs d’aprenentatge automàtic per millorar les seves habilitats en anàlisi de dades predictives.
  • Un metge es especialitza en telemedicina mitjançant un programa tècnic per oferir serveis d’atenció mèdica en línia.

Upskilling i reskilling: el cas d’Amazon

Parlant d’exemples de major nivell, pràcticament totes les multinacionals ja han implementat programes d’upskilling i reskilling. Així es demostra en un prestigiós article de Curtis Odom, professor executiu a la Universitat Northeastern de Boston, sobre l’anàlisi dels valors tecnològics que estan canviant el món.

En aquest cas, el que va començar com una llibreria en línia fundada el 1994 per Jeff Bezos, el gegant del comerç electrònic, pot servir-te de referència. Des de la recent pandèmia, l’empresa ajuda als seus operaris a canviar de posicions o adquirir responsabilitats i noves tasques adaptades a les necessitats. I no és baladí la seva inversió interna per dur-ho a terme: 700 milions de dòlars. En el projecte estan en marxa 4 iniciatives:

 • Amazon Technical Academy: Perquè els empleats aprenguin tècniques d’enginyeria software.
 • Machine Learning University: Formació en coneixements tecnològics perquè els empleats puguin avançar en la seva carrera.
 • Associate2Tech: Instruir en funcions relacionades amb les TIC.
  • Magatzem: Oportunitats pels propis empleats de distribució i logística perquè puguin realitzar tasques més tècniques o de desenvolupament informàtic.

Amazon, a més, ofereix oportunitats d’upskilling als seus empleats a través del seu programa Career Choice. Amb aquest programa, ofereix suport financer perquè puguin capacitarse en camps d’alta demanda laboral, com infermeria, tecnologia de la informació i mecànica.

Upskilling i reskilling a Llatinoamèrica, Estats Units i Unió Europea

L’exemple següent tracta de l’empresa danesa Arla Foods, una corporació làctia que ha aplicat upskilling als seus 3500 empleats. Resultats? No només va millorar la formació dels treballadors, sinó que va augmentar la seva reputació a nivell europeu. Ha demostrat a tothom que millorar les funcions personals ajuda a mantenir la força laboral.

Algo similar ha ocorregut a General Electric. Amb el programa d’adequació GE Reskill, els seus empleats han elevat els seus coneixements digitals i tecnològics. O a Accenture, que ha aconseguit preparar-se davant les demandes de digitalització actuals formant la seva plantilla en tecnologies emergents i consultoria avançada.

En el cas de JPMorgan Chase, el banc també ha dut a terme iniciatives de reskilling per capacitar tot el seu personal en l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. En canvi, SAP ha posat en marxa programes en les àrees de cloud i analítica de dades, perquè la seva plantilla ofereixi un millor suport als clients finals.

Upskilling i reskilling a AT&T: el principal proveïdor telefònic d’Estats Units

Un últim i interessant cas d’upskilling i reskilling amb exemples reals. Ja el 2013, AT&T va ser pionera a combinar ambdós processos. Des de llavors, amb una inversió de 1000 milions de dòlars, el seu programa Workforce 2020 continua focalitzant-se en el desenvolupament intern. Per això, va contractar una consultoria experta en recerca de talent, amb un objectiu principal: proporcionar oportunitats entre el seu personal en àrees crítiques (especialment, en ciberseguretat).

De fet, actualment, continua utilitzant dues eines d’upskilling i reskilling per facilitar aquest procés. La primera permet als usuaris crear perfils professionals, la qual cosa els ajuda a identificar oportunitats internes. En canvi, la segona eina proporciona informació sobre les tendències de contractació, la qual cosa possibilita als empleats mantenir-se informats sobre les oportunitats de desenvolupament professional dins i fora de l’empresa. Gràcies a aquesta estratègia de reskilling i upskilling, AT&T empodera la seva força laboral, millora la seva capacitat de resposta a les demandes tecnològiques i aprofita el potencial intern per al creixement i la innovació contínua.

Com has pogut comprovar, la imparable transformació a l’univers digital i l’aparició de noves tendències fan que l’ús d’aquestes tècniques, upskilling i reskilling, sigui imprescindible per a qualsevol empresa. Tant les organitzacions com els treballadors estan obligats a un win-win de millora per estar al dia de tots els canvis que ocorren al seu voltant i perquè cap part es quedi enrere. Cap a on ens portarà el futur de l’upskilling i reskilling?

Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!