4 Idees sobre com motivar un equip en teletreball

Segons dades d’Eurostat, menys del 5% de la població espanyola solia treballar des de casa en 2019. Si bé la feina a distància era una opció, en context de pandèmia es va convertir en una obligació per a moltes empreses i empleats, i actualment és una necessitat per atraure talent tecnològic.

Encara que aixecar-se del llit i seure en pijama davant de l’ordinador per començar la jornada té els seus avantatges, el treball a distància també implica canvis en la rutina laboral que poden influir tant de forma positiva com negativa en l’estat d’ànim i motivació del teu equip. Si com a directius descuidem salvar les distàncies en aquest aspecte, serem incapaços de fidelitzar el talent.

Si la feina a distància és habitual a la teva empresa i sents que et falten idees per motivar un equip en teletreball, has aterrat al lloc indicat. Però abans d’entrar en matèria, és important entendre com aquesta manera de treballar afecta al teu equip tant en el sentit positiu com el negatiu.

Com afecta el teletreball al teu equip?

Així com cada persona té una personalitat única, el teletreball també influeix de forma diferent a la motivació diària de cada treballador. Tot i així, hi ha alguns avantatges i desavantatges comuns que resumim a continuació.

Avantatges del teletreball per al treballador

 • Estalvi de temps i diners: L’avantatge més òbvia i una de les més apreciades pels teletreballadors. Les despeses de transport, aparcament i menjars desapareixen permetent un estalvi extra, incloent l’estalvi del temps de desplaçament.
 • Conciliació de la vida familiar i laboral: Encara que treballar amb nens a casa pot representar un repte, segons una enquesta duta a terme per AxiCom, el 71% dels empleats amb fills considera que el teletreball permet conciliar millor.
 • Major flexibilitat horària: La possibilitat d’adaptar l’horari en funció de les necessitats personals és un aspecte molt valorat pels treballadors, ja que els permet atendre imprevistos fàcilment.
 • Augment de productivitat en perfils creatius: Segons un estudi de la Universitat d’Innsbruck , els empleats que realitzen tasques creatives experimenten un increment de l’11 al 20 per cent en la seva productivitat en situació de teletreball.

Desavantatges del teletreball per a l’empleat (i factors de desmotivació)

 • Sentiment de solitud: Quan desapareix l’oficina, la interacció social es redueix dràsticament. La pausa per gaudir d’un cafè i interactuar breument amb els companys de treball deixa d’existir i quan un treballador necessita consultar alguna dada amb un company, no sempre rep una resposta instantània. Una enquesta duta a terme per CoSo Cloud revela que més de la meitat dels treballadors remots se senten desconnectats dels empleats de l’oficina.
 • No poder separar el temps de treball del temps personal: Treballar des de casa moltes vegades implica una barreja entre el personal i el laboral, començant per l’espai de treball, que no sempre és un lloc dedicat. Segons l’estudi State of Remote Work 2020 , el 27% dels treballadors afirma tenir dificultats per establir una divisió entre el treball i la vida personal quan teletreballen.
 • Menor productivitat en empleats amb treballs repetitius: La monotonia i les distraccions no són bones companyes. Segons un estudi dut a terme per la Universitat d’Innsbruck, els perfils que realitzaven tasques de caràcter repetitiu, van reduir la seva productivitat entre un 6 i un 10 per cent en situació de teletreball.
 • Increment de la jornada laboral: Segons l’estudi State of Remote work 2020, el 44% dels teletreballadors afirma treballar més de 40 hores setmanals. En situació de teletreball, la pèrdua de control respecte a les hores de treball de l’equip moltes vegades es tradueix en una pèrdua de confiança i, com a conseqüència, un increment de l’exigència cap al treballador. Aquesta situació de tensió juntament amb la dificultat de separar el temps personal del laboral, provoca que el treballador acabi treballant més hores de les habituals i augmenti el seu estrès.
 • Reducció de l’aprenentatge: L’aprenentatge grupal i col·laboratiu es fa molt més complicat a distància, ja que es redueixen les oportunitats de veure formes de treballar dels companys i oferir feedback instantani.

Ara que ja tenim present com podria sentir-se el nostre equip treballant a distància, vegem què podem fer per mantenir els nostres teletreballadors altament motivats.

1. Proposa reptes virtuals que impulsin al teu equip

Segur que has sentit parlar de la gamificació més d’una vegada, però ¿l’has aplicat alguna vegada a la gestió del teu equip? L’ús de mecàniques pròpies dels jocs no només et permet trencar amb la monotonia i incrementar la motivació del teu equip en situació de teletreball, sinó que també et permet fomentar la creativitat, afavorir la implicació dels empleats, transmetre la imatge de marca de manera interna i fins i tot estalviar costos.

Per exemple, Correus, l’arxiconeguda empresa Estatal de missatgeria i paqueteria a Espanya, va llançar un repte per als seus treballadors que consistia en revisar les més de 160.000 pàgines de la seva web en tan sols 13 dies. L’objectiu: Reunir idees per millorar la seva web sense recórrer a una empresa externa. De les més de 50.000 propostes que van presentar els seus empleats, el 29% van ser aplicades i els guanyadors van rebre tota mena de premis per això (des de clauers a tauletes tàctils).

Correus no només va aconseguir implicar i motivar els seus empleats sinó que també es va estalviar un 70% dels costos evitant la contractació d’una empresa per a això.

Mantenir un equip motivat en situació de teletreball. Pàgina web de Correus

2. Fomenta la interacció entre l’equip mitjançant apps

Com hem comentat, el sentiment de solitud pot ser un factor de desmotivació important en situació de teletreball. Per sort, hi ha eines de xat i apps que poden ajudar-nos a recrear (més o menys) l’ambient d’oficina i potenciar la interacció entre el nostre equip.

Per exemple, pots utilitzar Slack com a plataforma de xat per estar connectat amb el teu equip tant de forma grupal com individualment. Aquesta plataforma compta amb apps pròpies que pots instal·lar per promoure la interacció i fins i tot crear petits jocs.

Per aconseguir que el teu equip es conegui o es mantingui en contacte evitant mirades nostàlgiques al break per fer un cafè a mig matí, pots organitzar videoconferències de coffee break de forma automàtica a través de l’app Donut per a Slack. Aquesta app selecciona grups de persones aleatòriament (pots definir quantes i amb quina freqüència) i se’ls notifica que tenen un meeting gràcies a la seva integració amb el calendari de Google.

Mantenir un equip motivat en situació de teletreball. App de Donut per a Slack

3. Aprofita les eines digitals per oferir feedback regular

Quan supervisem un equip i tenim altres mil tasques que fer solen aparèixer dos problemes:

 1. Tendim a estar atents únicament a les fallades o defectes dels projectes que ens lliuren.
 2. Només ens pronunciem quan alguna cosa no està bé i oblidem reconèixer una bona feina o una bona actitud.

Aquestes situacions es produeixen amb més freqüència quan no ens veiem cara a cara amb el nostre equip i desapareix totalment la percepció de l’estat d’ànim del treballador. però, ¿per què hauria d’esforçar-se el teu equip si el seu esforç passa inadvertit?

Diversos estudis psicològics han demostrat que les recompenses són efectives per motivar i millorar l’aprenentatge de qualsevol persona i això està recolzat per un vincle neuronal entre la motivació (recompensa) i els sistemes de memòria en el cervell.

Ara probablement t’estaràs preguntant com pots mantenir la teva productivitat si inverteixes més temps a felicitar contínuament a cada membre del teu equip. Bé, el cas és que aplicant la creativitat sempre afloren millors solucions i la tecnologia sempre està de la teva part per ajudar-te a automatitzar processos. Exacte! Ens referim al fet que el reconeixement de la feina d’un equip també és un procés que pots automatitzar.

Per exemple, Heineken utilitza una plataforma en línia perquè els seus treballadors puguin realitzar votacions anònimes sobre el treball de 6 dels seus companys, explicant les raons per les quals s’ha reconegut cada treball. Es tracta d’una campanya d’engagement intern que la firma va llançar sota l’anomenat “Es busquen herois”, per tal de premiar aquells treballadors que demostraven una actitud positiva i inclusiva, col·laboraven amb els seus companys i inspiraven als altres, promovent a la vegada el codi ètic de l’empresa.

També existeixen eines d’avaluació digitals comZeppelean, que premien de manera automàtica als empleats quan arriben objectius o quan el seu acompliment augmenta, mantenint informat de la productivitat individual de cada treballador.

Mantenir un equip motivat en situació de teletreball. Zeppelean

4. Ofereix formació en línia als teus teletreballadors

Nombrosos estudis dins de l’àmbit de la psicologia positiva sostenen que la sensació de progrés és un dels principals motors de la motivació. Així mateix, un estudi dut a terme per Linkedin en el qual es van entrevistar a més de 10.000 usuaris de la seva plataforma per conèixer les raons per les quals es deixa un lloc de treball, el 45% dels enquestats va respondre que el principal motiu d’abandonament era el sentiment d’estancament, és a dir, la manca de possibilitats de creixement tant professional com econòmic.

Per evitar que el teu equip de treball se senti estancat, t’animem a crear un pla de formació online a la teva empresa per fomentar el creixement professional, seguint aquests senzills passos:

 • Anota els objectius específics del teu pla : Per a això, avalua les necessitats de la teva empresa i les capacitats dels empleats.
 • Selecciona el contingut dels cursos i el seu format: Hi ha múltiples acadèmies en línia que ofereixen cursos específics. Es tracta d’analitzar reviews i trobar aquells que ofereixin un contingut de més qualitat. D’altra banda, també pots buscar speakers i formadors especialitzats per organitzar formacions en format webinar i aconseguir una interacció a temps real entre el formador i el teu equip.
 • Defineix quan i on: La formació tindrà lloc dins de la jornada laboral o fora? Quina serà la seva durada?
 • Calcula el pressupost: En funció de tot l’anterior, estableix un pressupost ajustat als objectius. Tingues en compte que el 70% del cost d’un empleat correspon al salari, el 20% correspon al pagament d’assegurances socials i el 10% es destina a indemnitzacions i despeses en formació, segons Blueindic.

Per exemple, el grup Carrefour va decidir apostar pel e-learning per reduir els problemes d’horari i desplaçament que apareixien en les formacions presencials. Per això, va decidir comptar amb el proveïdor Éditions ENI i la seva solució MEDIAplus eLearning, per formar la seva plantilla en ofimàtica, amb programes dissenyats especialment per a cada posició.

Esperem que aquestes 4 idees sobre com motivar un equip en situació de teletreball t’hagin resultat útils i t’ajudin no només a retenir el talent, sinó també a incrementar la productivitat, potenciar les habilitats del teu equip i millorar el branding intern.


Busques talent per ampliar el teu equip?

Des d’ISPROX t’ajudem a trobar el perfil adequat, estalviant-te temps i augmentant la teva tasa d’èxit en la contractació.


Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!