Un professiograma o perfil professiogràfic és una representació en forma de gràfic o de taules d’un perfil professional. El propòsit d’aquest document és elaborar una eina realment útil en els processos de selecció. A més, aporta objectivitat en el reclutament de talent i evita caure en biaixos discriminatoris.

 

Quin objectiu compleix un perfil professiogràfic?

Quan no saps què estàs buscant, és inevitable perdre’s, per això el primer és definir amb encert la cerca. Conèixer el nom d’un lloc de treball no és suficient, cal fer una anàlisi més profund quan es vol reclutar el talent adequat per a una vacant. D’això va el professiograma, proporciona un sistema per definir un lloc de treball i avaluar si les candidatures s’acosten o s’allunyen d’aquesta definició. Entre les que més s’aproximen, es farà la selecció definitiva.

Però el professiograma no només avalua els perfils segons l’acompliment que es requereix per al lloc, també pot determinar si una candidatura s’adapta millor o pitjor als valors d’una empresa. En realitat, es poden establir tots els criteris que es desitgi, només cal incloure’ls en el gràfic o taula i assignar un valor per ítem a cada perfil professional que interessi estudiar detingudament.

D’altra banda, suposa una manera de seleccionar sota criteris més objectius, que no es guien per biaixos d’edat, gènere, nacionalitat … Així doncs, pot esmentar dins dels criteris de l’empresa o dels plans d’igualtat que s’hagin dissenyat, igual que s’esmenten altre tipus de consideracions, com el currículum cec, si s’aplica.

 

Elaborar un professiograma pas a pas:

Els professiogrames ens són documents tancats, cada empresa els fa en funció de les seves necessitats i interessos. A més, depenent de l’hora i de les circumstàncies, pot patir moltes transformacions després d’haver estat definit per primera vegada.

Proposem un possible itinerari que es pot adaptar a les característiques de la teva empresa:

  • Divideix en tasques l’acompliment del lloc de treball i assigna a cadascuna la competència que es requereix per exercir-la.
  • Especifica quins estudis, titulacions, coneixements i capacitats es necessiten i quins suposen un plus.
  • Enumera les “soft skills” que s’associen al tipus de lloc que s’està definint.
  • Determina quins graus d’experiència pot haver-hi, si ha de ser en el mateix lloc de treball o si pot ser en treballs similars. Puntua la preferència.
  • Tens clars els valors de l’empresa? Pots assignar un aspecte de la personalitat de la candidata o el candidat que s’associï a aquests valors.
  • Amb vista al manteniment del talent, es poden incloure altres ítems, com les oportunitats de promoció de lloc o les opcions de desenvolupament professional.

 

Un professiograma sol ser un document extens. Després d’elaborar els sis passos de l’itinerari que t’hem proposat, probablement es poden haver recopilat uns 20 o 25 ítems. Estableix el mètode de puntuació per cada ítem (graus, puntuacions, nivells …). Pots emprar un full de càlcul per elaborar-lo, ja sigui en mode de taula com de gràfic. D’aquesta manera serà més senzill fer comparatives mètriques.