Les grans empreses ja no busquen líders. En la seva recerca de nous talents, els líders són el major reclam. El lideratge empresarial s’entén com un procés o habilitat pel qual una empresa pot influir en els altres per aconseguir objectius. El lideratge actual canvia la típica jerarquia antiga en la qual els empleats han de servir als seus caps, plantejant un paper invers, en el qual els caps són qui han de servir als seus empleats, liderant i guiant-los de manera efectiva.

En el món dels negocis, la responsabilitat empresarial sol concebre com el compliment dels objectius orientats a maximitzar els beneficis per als interessats i els accionistes. Però hi ha una altra visió més profunda d’aquesta responsabilitat empresarial, és aquí on entra en joc el lideratge de servei, fent-nos responsables del nostre propi comportament cap als empleats, aconseguint així crear una empresa amb un equip més feliç, més productiu i amb millors resultats.

Característiques del lideratge empresarial

Si bé és cert que no totes les empreses troben a la figura d’un líder les mateixes característiques, el més normal és que tingui les següents:

 • Bona capacitat de comunicació
 • Bona capacitat de motivació de l’equip
 • Carisma
 • Entusiasme
 • Capacitat de resolució
 • Organització i capacitat per gestionar els recursos
 • Visió de futur
 • Capacitat de negociació
 • Creativitat
 • Disciplina
 • Escolta activa
 • Honestedat
 • Estratègia
 • Capacitat per prendre decisions
 • Bona imatge

A més, comptar amb la figura d’un bon líder fa que els beneficis de l’empresa siguin molt diversos. Ajuda a millorar el rendiment empresarial. Crea un ambient de treball idoni per augmentar la productivitat en el qual els empleats es trobin més contents i motivats, disminuint l’absentisme laboral i el malestar dels treballadors. Un treballador feliç en el seu entorn de treball aconsegueix abans els objectius fixats, la qual cosa augmenta els beneficis de l’empresa, s’incrementa i millora la imatge de l’empresa, tant interior com exterior. A més, la torna més competitiva.

 

5 accions comunes d’un bon lideratge

 

Aclarir i reforçar la necessitat de servei als altres.

Els líders eduquen als membres del seu equip mitjançant les seves paraules i accions, i animen a la seva gent a deixar de banda els comportaments egoistes a favor del servei als altres.

 

Escoltar i observar amb atenció.

El lideratge de servei implica líders que escolten realment a la seva gent i demanen la seva participació, les seves idees i el seu feedback. Amb el temps, arriben a conèixer la visió del món de cada un dels seus empleats, i adapten el seu enfocament de lideratge en conseqüència.

 

Actuar com a mentors desinteressats.

Del que es tracta és d’ajudar i guiar als treballadors perquè puguin aprendre habilitats vitals que milloraran el seu acompliment i el seu desenvolupament.

 

Mostra constància.

És fonamental adonar-se que una o dues converses, de vegades, no aconsegueixen el canvi que busques en la mentalitat d’un treballador. Així, el lideratge implica tenir constància per invertir tot el temps que sigui necessari per educar i inspirar les pràctiques de lideratge de servei en els membres del seu equip.

 

Responsabilitzar-te tu mateix i als altres dels seus compromisos.

Ningú és perfecte i tots cometem errors, fins i tot els millors líders. Amb això en ment, els líders pressionen per aconseguir alts estàndards de treball, qualitat de servei i alineació de valors en tot l’equip, i es fan responsables ells mateixos i la seva gent pel seu treball.

El lideratge de servei, en definitiva, aposta per invertir en el desenvolupament del teu equip de treball per aconseguir així junts l’excel·lència i l’èxit professional.