16 Estils de lideratge: quin és més efectiu?

Quin tipus de cap ets? De fet, et consideres un cap o un líder? El lideratge està agafant força a poc a poc, i destrona la figura del cap tradicionalque únicament posa el focus en els resultats empresarials, tal com explica Maite Palomo, professora del màster en Direcció de Persones i Desenvolupament Organitzatiu d’ESIC.

“Més del 40% dels directius al món mana en funció de l’estrès perquè treballa pensant en els resultats i s’oblida de gestionar les persones”.

Per aquest motiu, actualment s’està vivint un canvi dins les organitzacions de les empreses, on s’està afavorint la incorporació de líders per sobre de caps. En aquest article us mostrem fins a 16 estils de lideratge i quins són els més utilitzats.

Però, quina és exactament la diferència entre un líder i un cap?

Diferència entre un líder i un cap

Un cap es podria definir com una autoritat imposada que utilitza el seu poder per manar i ordenar els seus subordinats, mentre que un líder és aquell que dirigeix ​​i motiva un equip de persones sense imposar les seves idees. Com va dir José María Gasalla, codirector del programa de coaching de Deusto Business School:

“El líder treballa per treure el màxim talent, i per això hi ha d’haver respecte, confiança i motivació”.

Per tant, podríem dir que el cap té una visió més tradicional, basant-se en les accions de manar i ordenar els seus subordinats. D’altra banda, un líder crea i comunica les estratègies de l’empresa motivant i dirigint els equips de treball.

Què és el lideratge

Un cop aclarida la diferència, com podríem definir exactament el lideratge? El diccionari panhispànic de dubtes el defineix com la “condició de líder i exercici de la condició esmentada”, mentre que l’Escola Europea d’Excel·lència com la “capacitat que té una persona d’influir, motivar, organitzar i dur a terme accions per assolir els seus fins i objectius empresarials”.

Per tant, el lideratge cerca poder obtenir, a partir de la transformació, motivació i influència envers els empleats, el màxim rendiment, arribant als objectius marcats.

Encara que les característiques per exercir un bon lideratge empresarialhan de ser similars en qualsevol entorn laboral, la manera com s’empra el lideratge a les empreses no és sempre la mateixa, ja que factors com el tipus de producció, l’entorn i els objectius, entre d’altres, poden influir en la manera de liderar una organització. Per això, el missatge d’aquest article no és triar un únic tipus de lideratge i cenyir-s’hi, sinó combinar diferents estils extraient-ne el millor d’ells.

Estils de lideratge empresarial

1. Lideratge transformacional

El líder és capaç de transformar i/o canviar els seus empleats de manera positiva i valuosa. El seu objectiu principal és motivar els treballadors perquè compleixin els objectius empresarials de la manera més eficient.

En altres paraules, els líders transformacionalistes encoratgen, inspiren i motiven els empleats perquè aquests innovin i creïn canvis que ajudaran a fer créixer i donar forma a l’èxit futur de l’empresa.

Dwight D.Eisenhower va explicar la base del lideratge transformacional, amb el qual pots transformar els empleats perquè creguin en els objectius de l’empresa i els vulguin assolir.

“Lideratge és l’art de fer que algú faci alguna cosa que tu vols perquè la persona ho vol fer.”

2. Lideratge autocràtic

Es centra a permetre que els líders siguin els que prenen les decisions i el control sobre el treball, sent ells els qui posseeixen la total autoritat i responsabilitat.

El líder és qui pren les decisions, sense deixar que hi participin els empleats.

3. Lideratge transaccional

Aquest tipus de lideratge es basa en lintercanvi entre el líder i els empleats. És a dir, es compensa els treballadors amb incentius cada vegada que arriben al seu objectiu o fan correctament la seva feina.

Tot i que normalment els incentius solen ser positius (recompenses), també hi ha empreses que usen incentius negatius (càstigs), amb la finalitat de donar un toc d’atenció als que no han assolit els nivells esperats de productivitat.

En aquest cas, el líder transaccional té un rol més passiu i es preocupa més per fomentar l’interès i l’afany de superació dels empleats.

4. Lideratge democràtic

Com el seu nom indica, aquest estil de lideratge es centra en la participació de tots. El líder ha d’incitar els treballadors que participin en les opinions i estratègies a utilitzar en l’organització, encara que sigui ell qui prengui la decisió final.

Per tant, aquest tipus de lideratge busca l’empoderament de l’empleat, i és una forma de motivar els treballadors perquè compleixin de manera eficient les seves tasques.

“Les bones idees no tenen jerarquia”


Maria Barra

La CEO de General Motors assegura que és important integrar tot l’equip a la presa de decisions, ja que cada col·laborador té diferents funcions, perspectives i idees molt valuoses per al negoci.

5. Lideratge laissez-faire

El laissez-faire, que en català significa “deixar fer”, consisteix a deixar que cada treballador faci la seva feina, ja que ningú millor que ell sap què ha de fer i com fer-ho.

Per tant, el líder no donarà ordres ni instruccions als empleats, és a dir, intentarà intervenir el mínim, només quan sigui estrictament necessari.

6. Lideratge natural

Aquest tipus de lideratge neix per si mateix en un grup de treball. El líder no és reconegut com a tal amb un títol, sinó que representa aquest “rol” a la perfecció. Aquest tipus de líder no sol ser qüestionat; es prenen les seves recomanacions i guies com una cosa que cal complir. Per tant, el líder no donarà ordres ni instruccions als empleats, és a dir, intentarà intervenir el mínim, només quan sigui estrictament necessari.

Diem que aquest estil de lideratge es crea de manera natural perquè neix gràcies a l’actitud diària de la persona i la seva manera de treballar. Són persones que exerceixen un tipus de lideratge molt apreciat i ben acceptat pel grup.

Aquesta manera de liderar té molta relació amb prendre la iniciativa. Els líders no són escollits per algú superior sinó que ells mateixos es posen al capdavant gràcies al seu caràcter.

7. Lideratge carismàtic

Aquesta manera de liderar té molta relació amb prendre la iniciativa. És un dels estils de lideratge més habituals a les organitzacions actuals. El líder és capaç d’empatitzar amb els integrants de l’organització per treure’n el màxim profit.

Aquest tipus de lideratge treballa molt més sobre els sentiments i les sensacions positivesdins del grup. El líder ha de ser carismàtic, empatitzant genuïnament amb els empleats.

Aquest ha de tenir una forta personalitat, però no pas imperativa sinó més aviat constructiva. Tot gira al voltant del líder, per la qual cosa també pot tenir una part negativa, perquè si el líder se’n va de l’empresa, l’estructura pot trontollar, fins i tot desaparèixer.

8. Lideratge burocràtic

El líder es centra únicament a complir rigorosament les normes de l’organitzacióper sobre del que és més convenient per a l’equip o el que cada treballador necessita per poder arribar als objectius marcats.

Aquest estil de lideratge comporta una rigidesa absoluta al model de gestió, on la política de l’empresa és l’única guia del líder.

Normalment aquesta forma de liderar no està lligada a una única persona, sinó que es troba a les autoritats i a les oficines on cap superior pren decisions, ja que tots es regeixen per un conjunt de lleis i reglaments.

El lideratge burocràtic funciona bé si es fa servir en certa mesura, sobretot en decisions econòmiques o quan, per exemple, s’usen materials perillosos i cal tenir un control màxim del que es fa. Però cal anar amb compte de no caure en un excés d’autoritarisme i manca d’empatia per no desviar-se de les regles.

9. Lideratge “per les persones”

Com el mateix nom indica, aquest estil de lideratge es focalitza fonamentalment en les persones, el que es pot treure d’elles, on poden arribar i fins on poden créixer a la companyia amb el que arribin a aportar.

Aquest tipus de líder sap identificar les personalitats dels membres del seu equip i intenta adaptar les tasques segons les seves necessitats, fent créixer els treballadors professionalment.

Els mandataris han d’estar orientats a organitzar, fer suport i exercir la funció de desenvolupador dels equips.

“Els líders excel·lents surten del camí per potenciar l’autoestima del seu personal. Si les persones creuen en elles mateixes, és increïble allò que pots aconseguir.” Sam Walton, fundador de Walmart i Sam’s Club.

10. Lideratge orientat a la tasca

En aquest cas, el líder potenciarà el contrari del lideratge anterior; no prevalen les persones ni fer-les créixer, sinó que allò més important és allò que cal fer, la tasca que cal executar, i de la manera més ràpida, econòmica i eficient possible.

Pot ser avantatjós a l’hora d’executar amb eficàcia i complir objectius, però també pot resultar desmotivador per als membres de l’equip si el líder anteposa el compliment de la tasca al benestar de les persones de manera sistemàtica.

11. Lideratge “de la corba”

Aquest estil de lideratge es basa principalment en la “corba de la felicitat”: si tot funciona bé, l’equip està motivat, la productivitat és elevada i l’entorn és satisfactori, la felicitat arribarà a la feina.

El líder ha de construir de manera positiva tot allò que pot afectar el grup, el treball i el desenvolupament de les tasques, perquè així aparegui la corba de la felicitat.

Aquests líders treballen per l’èxit de l’equip i estan molt ben qualificats pels empleats.

12. Lideratge situacional

Aquest estil de lideratge es pot considerar el més flexible. El líder coneix la maduresa, el caràcter i la manera de treballar del seu equip de treball, així com les necessitats de la vostra empresa. En funció de tot això, aplica l’estil de lideratge més apropiat, canviant-lo quan la situació ho requereix i adreçant-se a cada empleat amb un estil diferent.

Depenent de la situació, el líder actuarà d’una manera o altra, adaptant-se als problemes o imprevistos que vagin sorgint i actuant de la manera més eficient per obtenir els beneficis desitjats.

13. Lideratge visionari

En aquest tipus de lideratge, els líders involucren els empleats, reconeixen que els mètodes, passos i processos s’obtenen amb i per mitjà de les persones. Per fer-ho, intenten que els seus treballadors entenguin per què es fan certes coses i quin és l’objectiu que es persegueix. En definitiva, els líders comparteixen la visió de cap on van amb el seu equip.

Amb aquest mètode de lideratge es busca que tots els empleats entenguin el camí, les metes que es persegueixen i el perquè, generant així més motivacióa l’hora de desenvolupar la seva feina.

14. Lideratge paternalista

Aquest tipus d’orientació és de caràcter unidireccional; només en mana un, encara que d’una manera amable i servicial. Actualment, amb prou feines trobem aquest estil de lideratge, tot i que encara es pot veure en algunes empreses familiars petites.

Té la base en la construcció d’un vincle de confiança amb els empleats. L’anomenat “patriarca” és el líder i es preocupa pel benestar de tots els treballadors. Ofereix consells perquè facin la tasca adequadament, fent-los entendre que si no compleixen les seves obligacions, això comporta males repercussions per a ells i l’empresa.

El líder sol tenir una edat més avançada, és més savi i té molta més experiència, per això actua com si els seus treballadors fossin els seus fills, pensant que no poden actuar de forma autònoma i que han de ser orientats en tot moment.

Sol ser motivador i còmode per a treballadors amb poca experiència, ja que aquest tipus de lideratge els fa sentir recolzats i valorats, però també té un gran desavantatge, i és que estanca la maduració de l’equip, fomentant que els treballadors no tinguin criteri propi i siguin totalment dependents del líder.

15. Lideratge estratègic

El lideratge estratègic es refereix al potencial que té un líder per expressar una visió estratègica per a l’organització, o una part d’aquesta, i per motivar i persuadir altres perquè adquireixin aquesta visió.

Aquesta manera de liderar també es pot definir com la utilització de l’estratègia en la gestió dels empleats.

16. Lideratge amb mètodes de coaching

Tot i que moltes persones no consideren el coaching com un tipus de lideratge, aquest és un dels més importants. El lideratge de coaching implica ensenyar i supervisar els seguidors.

Bàsicament, aquest mètode es basa en ajudar els empleats a millorar les seves habilitats. Un líder que utilitza aquest estil de lideratge motiva, inspira i anima el seu equip.

Quins són els estils de lideratge més utilitzats?

Recordem que l’ideal és que els líders no utilitzin un únic tipus de lideratge, sinó que facin un mix i vagin implementant característiques de cadascun en funció de les circumstàncies. Tot i així, hi ha cinc mètodes de lideratge que predominen a Espanya.

Un estudi d’Infojobs va analitzar el tipus de lideratge més utilitzat per les empreses i quin era el més desitjat pels empleats. El resultat va ser que 1 de cada 3 treballadors declara treballar sota un model de direcció autocràtic, però el 37% preferiria tenir un lideratge transformacional a la seva empresa.

Aquests van ser els resultats de l’enquesta realitzada per Infojobs:

Estils de lideratge més utilitzats per les empreses

Recordeu que a l’hora de decidir quin estil de lideratge emprar, dependrà molt del tipus d’empresa, els objectius empresarials, els treballadors que tinguis i el tracte que vulguis tenir amb ells.

Albert Einstein va dir una vegada que “l’exemple no és la millor manera d’ensenyar, és l’única”, i aquesta frase adquireix un sentit especial quan parlem de la relació entre un líder i el seu equip.

Per tant, us recomanem ser el millor exemple per als vostres empleats, a més de ser innovador i visionari, detectar oportunitats de millora, crear un ambient que estimuli la creativitat dels treballadors i la seva productivitat. Així aconseguiràs que tu i el teu equip pugueu assolir qualsevol fita que us proposeu.


Busques talent per ampliar el teu equip?

Des d’ISPROX t’ajudem a trobar el perfil adequat, estalviant-te temps i augmentant la teva tasa d’èxit en la contractació.


Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!