Conseqüències d’una mala contractació

Els processos de selecció s’han convertit en una gran responsabilitat per als departaments de recursos humans, ja que disposar d’un bon mètode de selecció evitarà errors en les males contractacions, en la credibilitat i en el prestigi de l’empresa.

És difícil calcular exactament els costos -econòmicament parlant- que afecten l’empresa, ja que influeixen diverses variables com poden ser:

  • Un clima laboral negatiu: Suposa un impacte en les relacions interpersonals dels treballadors, cosa que fa generar un malestar entre companys i conseqüentment una més baixa productivitat.
  • Pèrdua de productivitat: És normal que en les noves incorporacions es perdi notablement la productivitat; s’ha d’avançar escalonadament, dissenyant una corba d’aprenentatge compatible amb la rendibilitat.
  • Augment de la rotació: El canvi constant de personal pot provocar una mala imatge de l’empresa i poca motivació per als treballadors.
  • Falta de confiança: La confiança dels mateixos treballadors de l’empresa i fins i tot la de clients i proveïdors pot disminuir, a causa d’aquesta inestabilitat.

Tot l’esmentat anteriorment es tradueix en pèrdues econòmiques, cost elevat per a l’empresa que transformarà el procés de selecció en un punt important pel camí a l’èxit.

Podem evitar les males contractacions seguint un bon mètode de selecció, aprofitant eines innovadores i amb experts en la matèria -com fem a Isprox-, on remarquem la importància en realitzar tests de personalitat i motivació, per conèixer amb més profunditat als candidats i facilitar i ajudar a l’empresa a evitar aquests costos, ja que partiran d’informació avançada sobre les persones.

Finalment deixem unes estadístiques per recalcar la importància del procés de selecció:  (Font: Infojobs)

  • Experts afirmen que el cost pot arribar a ser equivalent al doble d’un salari anual.
  • El 70% dels directors de Recursos humans assegura haver contractat a algú que no compleix amb les expectatives.
  • El 90% afirmen que els resulta difícil identificar i reclutar a candidats qualificats.
  • El 38% de les empreses consideren “les presses per ocupar el lloc de treball vacant” com a causant d’una mala contractació.
  • El 41% de les empreses estimen el cost d’una mala contractació en 25.000 €, el 25% ho estima en 50.000 €.

Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!