Evolución de los recursos humanos

Evolució dels Recursos Humans

LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS La funció de recursos humans s’ha anat configurant al compàs de l’evolució que experimentaven els problemes socials de l’empresa i de la mateixa evolució d’aquesta. Aquest procés ha portat a la funció de recursos humans a ser exclusivament una part (petita) de la funció directiva, sent generalment responsabilitat de la…