Tipus i funcions dels recursos humans

Els recursos humans d’una empresa, és una funció i / o departament de l’àrea de ‘Gestió i administració d’empreses’ que organitza i maximitza l’acompliment del capital humà, en una empresa o organització per tal d’augmentar la seva productivitat.

Una bona gestió dels recursos humans genera els següents beneficis i avantatges:

 • Millora i aprofita les capacitats i habilitats dels treballadors
 • Augmenta el rendiment, la qualitat i la producció tant del treballador com de l’empresa.
 • La bona relació interpersonal entre els treballadors crea motivació i bon clima.
 • La bona relació interpersonal entre els treballadors i RRHH fa que tots se sentin escoltats i valorats
 • Un codi de conducta que tots els treballadors han de conèixer i complir per assegurar un bon ambient a la feina.

Aquest tipus de recursos són els que donen una identitat a l’organització, ja que són els que formen la cultura de l’empresa a través de factors com el tipus de comunicació i la motivació existents.

El departament de recursos humans es dedica a tot el relacionat a la gestió de personal. Les seves funcions són:

 • El procés de selecció i contractació de personal
 • El seguiment i la formació permanent
 • Creació de canals de comunicació eficients
 • La creació i manutenció d’un bon clima laboral
 • Motivar el personal per incentivar eficiència i satisfacció en el treball
 • El procés de bons, incentius, premis, absències, reemplaçaments, jubilació i acomiadament
 • I, a vegades, també s’encarreguen de la gestió de les nòmines i la relació amb els representants sindicals

Hi ha diferents tipus d’especialistes en el món dels recursos humans que cobreixen les funcions esmentades anteriorment:

Especialistes en ocupació, contractació i reclutament:                    

Aquest tipus de personal s’encarrega d’examinar, entrevistar, provar i contractar els possibles futurs treballadors.

Especialistes en formació i desenvolupament:                                        

Es dediquen a analitzar i desenvolupar mesures per a la millora de l’acompliment, orientació i organització dels empleats, per així poder mantenir i millorar les seves habilitats de treball.

Analistes de sistemes d’informació de Recursos Humans:    

Comuniquen, coordinen i implementen els canvis en els sistemes d’informació de recursos humans.

Gestió de la compensació i l’acompliment:                                         

Aquest tipus de treballadors de recursos humans desenvolupen, implementen i administren les polítiques de recompenses i beneficis de l’empresa, incloent-hi bons, pensions, assegurances de vida i, de vegades, plans de salut.

Gerents al Pla de Suport a l’empleat:

Aquests professionals de recursos humans són els encarregats de supervisar programes per millorar la seguretat i el benestar dels empleats i promoure l’equilibri entre el treball i la vida privada.

Aquest article t’ha semblat interessant? Comparteix-lo amb la teva xarxa!