La importància de les Soft Skills

Actualment, les empreses donen molta importància a la qualitat humana del candidat a l’hora de seleccionar, els departaments de recursos humans es fixen més en perfils transversals, perfils flexibles, motivats, adaptables i amb ànima de líder.

La qualitat humana ve definida per les “soft skills”, qualitats necessàries per a l’èxit en l’àmbit laboral que tenen a veure amb la personalitat.

Les empreses busquen líders, capaços de dirigir, gestionar equips i amb capacitat d’atraure i aconseguir que les persones participin d’una missió.

Contemplen la capacitat per treballar bé amb altres, per comunicar-se clarament i resoldre problemes.
Les 10 soft skills més importants pels recruiters segons LinkedIn:

  1. Comunicació: Implica escolta activa i capacitat d’escriptura. Les empreses volen que el seu personal sigui capaç d’explicar a fons els seus pensaments i idees amb detall i convicció.
  2. Organització: La planificació i execució efectiva de projectes i tasques de treball.
  3. Habilitats de treball en equip: Col·laborar amb el seu equip pot generar idees creatives i fer que el treball es completi molt més eficientment. A més, la capacitat de portar-se bé amb la resta de l’empresa és important.
  4. Puntualitat: A ningú li agrada esperar.
  5. Pensament crític: La capacitat d’utilitzar la imaginació, el raonament, l’experiència passada, la investigació i els recursos disponibles per a comprendre i resoldre els problemes és fonamental per raons òbvies.
  6. Habilitats socials i automotivació: Una actitud positiva sempre anirà en benefici de l’equip.
  7. Creativitat: Ser enginyós i innovador per trobar solucions als problemes a la feina.
  8. Comunicació interpersonal: L’equip ha de comunicar-se bé entre si per tal d’intercanviar idees. És molt important gestionar conflictes i saber com comunicar-los. També ser capaç de comunicar-se amb confiança i professionalment amb clients. És molt important controlar la comunicació no verbal i cuidar la imatge que es projecta.
  9. Adaptabilitat: La capacitat d’adaptar-se als canvis i, sobretot, la capacitat d’organitzar la càrrega de treball i adaptar-se als nous entorns. Ser flexible i atrevir-se a sortir de les zones de confort.
  10. Personalitat amable: Ser respectuós i optimista. L’empatia és molt necessària. Saber escoltar i aconsellar ajudarà molt a resoldre problemes de forma més ràpida.

Altres soft skills molt demandades són la intel·ligència emocional, que es relaciona amb la capacitat d’identificar i manejar no només les pròpies emocions sinó les dels altres, i l’habilitat d’investigació per trobar respostes a problemes comuns.
Un recent informe de iCIMS Hiring Insights destaca que el 94% dels professionals de reclutament creuen que un empleat amb bones i marcades habilitats toves té més oportunitat de ser promocionat a llocs de lideratge que un empleat amb més anys d’experiència però amb soft skills menys marcades.

¿Te resultó interesante este artículo? ¡Compártelo con tu red!