Director de Compres Sènior

Lleida / Lleida / España

Comparte esta oferta

Funciones

Busquem Cap de Compres Sènior, per important empresa amb més de 200 treballadors ubicada a 25 KM de Lleida.
Responsabilitats:
- Planificació estratègica: Definir una estratègia de compres que s'alineï amb els objectius i les necessitats de l'empresa i implantar una metodologia per al procés de compres d'un producte o servei
- Selecció de proveïdors: Identificar i avaluar proveïdors potencials, establir relacions sòlides i negociar termes i condicions favorables.
- Negociació: Negociar acords i contractes de compra que beneficiïn l'empresa en termes de costos, terminis de lliurament i qualitat.
- Control de costos: Mantenir un control rigorós sobre els costos d'adquisició, cercant oportunitats per reduir despeses sense comprometre'n la qualitat.
- Avaluació de proveïdors: Realitzar avaluacions periòdiques dels proveïdors per assegurar-se que compleixin els estàndards de qualitat i servei requerits.
- Seguiment de tendències: Mantenir-se al corrent de les tendències del mercat i les innovacions en productes i serveis rellevants per a l'empresa.

Requisitos

Habilitats de negociació: Capacitat per negociar amb proveïdors de manera efectiva i assolir acords beneficiosos per a l'empresa.
Gestió del temps: Habilitat per prioritzar tasques i gestionar múltiples projectes simultàniament.
Nivell d'anglès molt elevat: Negociació en anglès amb proveïdors estrangers.
Coneixement del mercat: Entendre les tendències del mercat, els competidors i les oportunitats per prendre decisions informades.
Anàlisi: Capacitat per analitzar dades i tendències per prendre decisions basades en informació precisa.
Comunicació: Bona comunicació verbal i escrita per interactuar amb proveïdors i altres departaments.
Resolució de problemes: Ser proactiu en la identificació i la resolució de problemes relacionats amb la cadena de subministrament.

Se ofrece

Posició 100% presencial amb un horari de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 (es pot acabar a les 18:00 en cas de que es comenci a les 8:00 o bé, parar 1 hora al migdia per dinar).
La remuneració dependrà del perfil de cada candidat.
Estabilitat laboral.

Apuntarme a la oferta

En ISPROX apostamos por la igualdad de oportunidades y la inclusión. Evitamos cualquier tipo de discriminación por género, edad, orientación sexual, raza, religión u otros aspectos que puedan considerarse excluyentes.

Otras ofertas cerca de ti

Adjunt a Responsable de Producció

Teleoperador/a - Atención al Alumno