Electromecànic Indutrial.

Besalú / Girona / España

Comparte esta oferta

Funciones

Busquem un electromecànic amb residència a La Garrotxa o Pla de l'Estany, per formar part del Departament de Manteniment d'una empresa industrial del Sector Tèxtil.

L'objectiu del lloc de feina és garantir el correcte funcionament de la maquinària per poder portar a terme la producció requerida. Es tracta d'una fàbrica que produeix 24 hores i els 365 dies a l'any. Formarà part d'un equip ja consolidat d'especialistes en manteniment, i reportarà directament al Cap de Manteniment.

Interaccions Internes: amb el personal de manteniment, producció, i administració.
Interaccions Externes: Proveïdors/Empreses de manteniment

Responsabilitats i funcions principals:

Portarà a terme el manteniment preventiu i correctiu de la maquinària així com el suport puntual al departament de producció en diverses tasques per la qual cosa es necessita un perfil polivalent, amb alta capacitat de treball en equip i cooperació.

? Suport al departament de producció en diverses tasques quan es requereixi.
? Amb el suport d’una empresa externa de manteniment electromecànic, haurà de dur a terme revisions sistemàtiques dels sistemes
electromecànics per localitzar avaries i anomalies de funcionament i diagnosticar les seves causes.
? Proposar accions correctores.
? Reparar, verificar i posar a punt els equips.
? Reparar els elements deteriorats; ajustar els paràmetres (velocitat, so, vibració, etc.) en els equips electromecànics i posar-los a punt.
? Organitzar el treball segons els plànols de revisió de la indústria i preparar els equips, eines i materials necessaris per exercir el seu
treball.
? Redactar informes de les intervencions dutes a terme.
? Exercir l'ocupació respectant les normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i salut laboral

Requisitos

Requisits d’educació, competències i habilitats:

Obligatoris:
? Experiència: experiència laboral portant a terme funcions de manteniment preventiu i correctiu industrial electromecànic.
? Coneixements: mecànica, electricitat, electrònica, pneumàtica.
? Competències: treball en equip i cooperació.
? Disponibilitat horària per fer guàrdies un diumenge al mes.

Desitjables:
? Formació: Convenient: Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Equips i Instal·lacions Electrotècniques/ FPI d'Instal·lador/a- Mantenidor/a
Elèctric; FPI en Electricitat. Cicle Superior de Mecatrònica Industrial
? Relacionada: Cicle Formatiu de Grau Superior d'Instal·lacions Electrotècniques / FPII en Instal·lacions i Línies Elèctriques

Se ofrece

SALARI NEGOCIABLE en funció de l’experiència i els coneixements aportats per la persona. Mínim 33.000 SBA.
Horari: Flexible, negociable d'acord amb les necessitats de la persona i l’empresa.

Apuntarme a la oferta

En ISPROX apostamos por la igualdad de oportunidades y la inclusión. Evitamos cualquier tipo de discriminación por género, edad, orientación sexual, raza, religión u otros aspectos que puedan considerarse excluyentes.

Otras ofertas cerca de ti

Analista Operatiu. Departament de Control de Gestió.