Controller Financer.

Figueres / Girona / España

Comparte esta oferta

Funciones

Estem buscant un professional que ocuparà un lloc estratègic a una de les empreses més importants del Gironès, ja que entrarà a formar part d'un departament clau en la creació de valor afegit per a l'empresa.
L'exercici de les seves funcions comportarà la interrelació amb els diferents departaments administratius i operatius de matriu i filials del grup.

Busquem un/a professional amb clara projecció professional orientada a negoci, l'objectiu del treball és ajudar la companyia a aconseguir dades sintetitzades que representin la imatge fidel del negoci i ajudin a la presa de decisions.

- Professional amb dots d'organització, exhaustivitat i alta competència comptable.
- És necessari que la persona sigui molt dinàmica, orientada a la millora continuada i al treball en equip.
- Que tingui molta capacitat de comunicació i de treballar en entorns multidisciplinaris i multiculturals.

FUNCIONS PRINCIPALS:

- Liderar la consolidació comptable del grup.
- Liderar l'auditoria externa del grup.
- Liderar implantació de millores comptables (i de comptabilitat de costos) i la seva aplicació a l'entorn ERP.
- Col·laborar en l'elaboració PyG i el tancament comptable analític mensual matriu i filials.
- Col·laborar en l'anàlisi del resultat analític i desviacions per línies de negoci del grup.
- Col·laborar en la supervisió i millora dels estats financers matriu i filials.
- Col·laborar en l'homogeneïtzació i la implantació de processos comptables i analítics del grup en les diferents filials.
- Suport en l'elaboració de l'estratègia d'inversió, endeutament i liquiditat de l'empresa.
- Suport en l'elaboració i el seguiment dels pressupostos anuals del grup.RequisitosEstudis mínims:
- Grau en ADE, Economia, Comptabilitat i Finances o Enginyeria +Especialització comptable/financera

Experiència imprescindible:
- 3 anys experiència en auditoria financera o controling financer/negoci en entorn multinacional.

Habilitats imprescindibles:
- Domini avançat Microsoft Excel
- Fonaments comptables sòlids
- Idiomes: català, castellà i anglès
- Dots d'organització, exhaustivitat i alta competència comptable.
- És necessari que la persona sigui molt dinàmica, orientada a la millora continuada i al treball en equip.
- Que tingui molta capacitat de comunicació i de treballar en entorns multidisciplinaris i multiculturals.

Habilitats plus:

- Domini entorn Microsoft BI (Power Pivot, Power Query, Power BI)
- Domini entorn SQL
- Idioma: francèsSe ofrece

SALARI: A negociar. Segons habilitats i experiència candidat
HORARI: 9-18h de dilluns a divendres, opcions flexibilització a partir de l'any
CONTRACTE: indefinit.

Apuntarme a la oferta

En ISPROX apostamos por la igualdad de oportunidades y la inclusión. Evitamos cualquier tipo de discriminación por género, edad, orientación sexual, raza, religión u otros aspectos que puedan considerarse excluyentes.

Otras ofertas cerca de ti

Analista Operatiu. Departament de Control de Gestió.