Agile” significa ser capaç d’adaptar-se al canvi. La idea és reduir la complexitat i focalitzar-se en crear productes i serveis que satisfacin les necessitats dels clients.

Cada vegada les organitzacions volem ser més àgils. Volem transformar la nostra manera de treballar, adoptant metodologies de treball que han revolucionat les “start-ups” o bé les empreses de desenvolupament de programari. Volem inspirar-nos en elles i adoptar la seva manera de fer.

Busquem accelerar la velocitat d’accés al mercat, potenciar la innovació i augmentar la productivitat dels equips. Tot això amb la paraula màgica: “agile”.

I, ¿en què consisteix “agile”? En primer lloc, consisteix en treure a les persones de les sitges funcionals i posar-los a treballar en equips multidisciplinars, centrats en el client i d’una manera autogestionats.

Un exemple de metodologia àgil pot consistir en l’eina “Scrum“, la qual es basa en el desenvolupament incremental, en lloc de la planificació i execució completa del producte.

El seu enfocament es centra en implementar cicles curts i iteratius, “Sprints”, que garanteixen una millora constant, aprenentatge ràpid i feedback del client.

Els equips Scrum són auto-organitzats (ells trien com dur a terme el seu treball sense tenir una persona externa que els dirigeixi) i multifuncionals (tenen totes les competències i habilitats necessàries per dur a terme el treball sense dependre de terceres persones).

La metodologia àgil no és tant un mètode sinó una manera de pensar. Per descomptat que hi ha metodologies a seguir, com ara l’eina anteriorment esmentada.

No obstant això, quan estem buscant que l’organització sigui més àgil, hem de ser conscients que no es soluciona simplement amb implementar un nou procés anomenat “sprint”, entre altres. Va molt més enllà! És un canvi rellevant en la mentalitat de cada un de nosaltres i haurem de saber gestionar aquest canvi perquè l’organització evolucioni cap a una manera de treballar més àgil.

Vegem quines implicacions suposa una organització àgil.

– D’una organització orientada al procés a una organització centrada en el client.

– De l’excel·lència en la planificació a gestionar via iteracions segons el feedback del client, adaptant el pla i les prioritats segons les noves necessitats de l’entorn.

– D’una estructura organitzativa basada en les àrees funcionals a potenciar els equips multifuncionals.

– D’una gestió top-down a uns equips autogestionats, amb llibertat per actuar, prenent decisions ràpides, amb una comunicació oberta i en temps real amb el client.

– D’un estil de direcció basat en el control a un altre centrat en l’apoderament.

– D’informació acotada a transparència.

 

En definitiva, les companyies àgils fomenten l’autonomia i promouen el “engagement” dels seus empleats. Els sprints curts permeten proporcionar valor als seus clients i obtenir feedback constant.

Les organitzacions hem d’aprendre què significa treballar d’una manera àgil, obtenir i conèixer les seves eines i això implicarà dur a terme un canvi en la cultura de l’empresa. Haurem entendre en quines condicions funciona “agile” i en quines no, i aconseguir començar a provar en petits projectes i anar difonent la metodologia.