Tipos y funciones de los recursos humanos

Tipus i funcions dels recursos humans

Els recursos humans d’una empresa, és una funció i / o departament de l’àrea de ‘Gestió i administració d’empreses’ que organitza i maximitza l’acompliment del capital humà, en una empresa o organització per tal d’augmentar la seva productivitat. Una bona gestió dels recursos humans genera els següents beneficis i avantatges: Millora i aprofita les capacitats…