Consecuencias de una mala contratación

Conseqüències d’una mala contractació

Els processos de selecció s’han convertit en una gran responsabilitat per als departaments de recursos humans, ja que disposar d’un bon mètode de selecció evitarà errors en les males contractacions, en la credibilitat i en el prestigi de l’empresa. És difícil calcular exactament els costos -econòmicament parlant- que afecten l’empresa, ja que influeixen diverses variables…